Gulløyelarver 500stk

kr385,00 ink. MVA

Gulløyelarver for bekjempelse bladlus, men også spinnmidd, mellus, ull lus, Sommerfuggel egg og -larver.

Anbefalt klima
Optimal temperatur er fra 12 – 35 °C
Ingen spesielle krav til luftfuktihet
Trives best i lys, unngå direkte sollys.

Anbefalt antall larver pr. m2
Lett bekjempelse: 25stk
Kraftig bekjempelse: 250stk

Vi anbefaler å gjenta behandlingen hver uke i minst 3 uker.

Share
Beskrivelse

Gulløyelarven (Chrysoperla carnea) er et glupsk nyttedyr. De bekjemper bladlus ekstremt godt, i tillegg til at de også bekjemper lang rekke andre skadedyr som for eksempel spinnmidd, trips, ull lus og sommerfuggel egg og -larver.
Gulløyelarvene passer perfekt for bekjempelse av skadedyr i lavtvoksende plantekulturer som f.eks krydderurter, prydplanter, salat, grønnsaker og bær vekster.

En enkel gulløynelarve og kan i sin levetid bekjempe opp til 600 bladlus!

Gulløyelarven er robust, og er ikke så sensitiv som andre nyttedyr når det kommer til temperatur og er derfor et nyttedyr som er enkel å behandle plantene dine med. De kan brukes helt ned til ca. 12 °C, hvor mange andre nyttedyr krever minimum 16-18 °C.

Bruksanvisning:
Gulløyelarven leveres i et stykke bølgepapp med et på limt nett. Produktet bør brukes straks etter mottakelsen. Hvis dette ikke er mulig, bør de etter mottakelse legges i for eks. i kjøleskapet (5 til 10 °C) og settes ut innenfor 1 døgn.

  • Fordel produktet på alle planter og områder som skal behandles, dette for at gulløyelarven ikke forflytter seg så godt.
  • Nettet på bølgepappen trekkes gradvis til sides, slik at det blir tilgang til den enkelte celle i pappstykket.
  • Knipses/slå lett på baksiden av pappstykket slik at larvene faller ut på plantene/ bladene hvor angrepet ses. Nettet fjernes litt etter litt alt etter hvor mange larver det skal settes ut på det aktuelle område.
  • Larvene plasseres så tett på angrepet som mulig. (Bruk for eksempel minst 10 larver pr. bladlus koloni.)
  • La pappstykket ligge igjen ved plante, om det skulle være noen igjen i emballasjen.
  • Levetid er ca. 20 dager ved 20°C som larve, voksen gulløyer er ikke med i bekjempelse, men lever av pollen og honningdugg.